آموزش Margin| CSS

آموزش Margin| CSS
top-line

خصوصیت margin برای ایجاد فاصله بین المنت های صفحه خارج ازborder  تعریف شده می باشد.

برای تمام طرف های المنت می توانیم margin در نظر بگیریم.

p {

    margin-top: 100px;         فاصله از بالا

    margin-bottom: 100px;      فاصله از پایین

    margin-right: 150px;          فاصله از سمت راست

    margin-left: 80px;                فاصله از سمت چپ

}

 

p {

    margin: 25px 50px 75px 100px;        (به ترتیب : بالا 25، راست50 ، پایین75 ، چپ100)

}

 

p {

    margin: 25px 50px 75px;        (به ترتیب : بالا25 ، چپ و راست50 ، پایین75 )

}

p {

    margin: 25px 50px;            (بالا و پایین 25 ، چپ و راست 50)

}

 p {

    margin: 25px;    (فاصله از هر طرف25)

}

با قرار دادن margin‌های چپ و راست به auto باعث می شوید تا آن عنصر از نظر افقی در وسط قرار گیرد. آن عنصر، اندازه ای که شما برای آن پهنا در نظر گرفته اید را می‌پذیرد، سپس باقی فضا را به طور مساوی به margin برای طرفین خودش اختصاص می‌دهد.

Margin: 0 auto;

مشکل زمانی رخ می‌دهد که پهنای مرورگر از آن اندازه ای که شما برای عنصر اختصاص داده اید کمتر باشد.

با استفاده از max-width به جای width در این حالت، مرورگرهای با اندازه ی کوچک، بهتر می‌توانند عمل کنند.

با استفاده از این نکات می توانید طراحی سایت را به صورت پله به پله و حرفه ای فرا بگیرید.

bottom-line
سی یو وب
سی یو وب

شرکت تخصصی سی یو وب در زمینه های طراحی و پشتیبانی سایت ، تولید محتوا ، سئو سایت ، طراحی اپلیکیشن و بازاریابی دیجیتال درشهر کرج ، مشغول فعالیت است . ما با استفاده از تکنیک های روز طراحی سایت ، سئو سایت مطابق با آخرین تغییرات الگوریتم های گوگل و طراحی اپلیکیشن های بومی با سرعت بالاتر به ارائه خدمات متمایز در حوزه وب می پردازیم.

نظرات

امتیاز شما: