آموزشگاه زبان لینگولند

آموزشگاه زبان لینگولند


مشتری: آموزشگاه زبان سرزمین سخن

تاریخ: 1402.07.17

دسته بندی: طراحی سایت

وبسایت: آموزشگاه زبان لینگولند

خدمات


آموزشگاه زبان لینگولند

لینگولند  یک مرکز تخصصی آموزش زبانهای خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با مربیان نیتیو به کودکان است. تیم آموزشی لینگولند متشکل از مدرسین نیتیو، متولد یا بزرگ شده کشورهای انگلیسی/ آلمانی/ فرانسه زبان با لهجه اصیل و مسلط به متد آموزشی لینگولند میباشند. در کلاس درس در کنار هر مربی نیتیو، یک مربی بومی مسلط به زبان و با تجربه نیز حضور دارند تا اطمینان حاصل شود که کودکان همه از توجه لازم برخوردار میشوند. 

پروژه های مشابه