مقالات مرتبط با تکنیک کلاه سیاه سئو

مزرعه لینک و تاثیر آن بر سئو سایت

ایجاد مزرعه لینک سیستمی از لینک سازی با استفاده از هایپر لینک گروهی از وب سایت ها به یکدیگر است. مزارع لینک سایتهایی هستند که به صورت گروهی صرفا با هدف ایجاد لینک برای افزایش سئوی خود خلق شده اند. آنها نوعی لینک متقابل هستند، خواه مرتبط و خواه غیرمرتبط.