سی یو وب 1402.03.27 2909 0 0

مهمترین صفت در CSS برای کنترل پیکربندی display است.

معمولا این مقدار پیش فرض برای بیشتر عنصر‌ها block یا inline است.

Display: block

عناصر سطح بلاک از خط جدید آغاز میشوند و از چپ و راست تا جایی که می تواند به کناره ها  کشیده میشود.

عناصر معمول این سطح شامل تگ <p> ، <form> ،  <header> ، <footer> ، <section>  می شوند.عناصر زیاد دیگری نیز وجود دارند.

مثال

div {

    display:  block;

}

Display: inline

یک عنصر درون‌خطی به متن درونش در هر پاراگراف می‌چسبد و آن را احاطه می‌کند.‌  بدون این که برای سایر قسمت‌های پاراگراف مزاحمتی ایجاد کند. عناصر معمول درون خطی  <span>  و <a>  می باشند.

Sapn {

Display: inline

}

Display:none

برخی عنصرهای خاص مانند script از این مقدار به طور پیش‌فرض استفاده می‌‌کنند. این کار با پنهان‌سازی به کمک visibility تفاوت دارد. قرار دادن display به none جایی را که عنصر در آن بوده است رزرو نمی‌کند، اما استفاده از visibility: hidden یک فضای خالی را نگه خواهد داشت.

 

سایر خصوصیات display

 

Inline

Block

Flex

inline-block

inline-flex

inline-table

list-item

run-in

Table

table-caption

table-column-group

table-header-group

none

Initial

هر عنصر یک مقدار پیش فرض برای display دارد. بااین وجود ، شما همیشه می‌توانید این مقدار پیش‌فرض را تغییر دهید . برای مثال، درون خطی کردن عنصر‌های li برای نمایش لیست‌های افقی در منو‌ها است.


محتوای مرتبط


ثبت نظر


دیدگاه شما

در حال حاضر دیدگاهی برای این محتوا ثبت نشده است