مجله شبکه های اجتماعی

نحوه گذاشتن پست مشترک در اینستاگرام (پست دو نفره)

با استفاده از این قابلیت شما می‌توانید از دو پروفایل متفاوت یک پست را منتشر کنید به این صورت که نام هر دو پروفایل در در بالای پست نوشته می‌شود. پست مشترک افزایش چشمگیر بازدید پست شما را به همراه دارد.