مجله اخبار

قابلیت ذخیره پیش نویس استوری اینستاگرام

اینستاگرام قابلیت ذخیره پیش نویس استوری های اینستاگرام را به ویژگی های این اپلیکیشن اضافه کرد. قبلا اینستاگرام اعلام کرده بود که امکان ذخیره کردن پیش نویس های استوری تا ماه مارس اضافه خواهد شد و اکنون این ویژگی در دسترس همه کاربران خواهد بود.