اطلاع رسانی گوگل هنگامی که شرکت به نظر کاربر پاسخ می دهد

سی یو وب 1397.02.24 2137 0 0

هنگامی که شرکت در google my business  به نظر کاربری پاسخ دهد ، گوگل ایمیل اطلاع رسانی به کاربر ارسال می کند.

این گزینه برای شرکتها باید انگیزه ای برای پاسخ به مشتریان  (چه مثبت و چه منفی ) باشد.

پیش از این ، ممکن بود ، پاسخ از طرف شرکتها  توسط GMB نادیده گرفته شود ، مگر اینکه منتقد عمدا برای بازبینی ، برمیگشت.

با وجود ارسال ایمیل ها ، احتمال دیده شدن پاسخ ها افزایش می یابد.

این فرصت ارتباط بیشتر با مشتری را برای شرکتها فراهم میکند.تا نقدهای منفی را اصلاح کرده و به مثبت تبدیل کنند و با مشتری ارتباط قوی تری ایجاد نمایند.

صرف نظر از اطلاع رسانی ، در هر صورت پاسخ به نظرات و دیدگاه ها ، نشان دهنده توجه شرکتهاست . البته پاسخ نا مناسب می تواند تاثیر منفی داشته باشد، بنابراین شرکتها باید نکته هوشمندانه زیر را در نظر بگیرند.

ما خوشحالیم که اعلام کنیم ، وقتی شما به نظر کاربران پاسخ می دهید، به آنها ایمیل ارسال می کنیم.چند نکته در رابطه با پاسخ را در نظر داشته باشید.

https://t.co/A2zaahBBcj


محتوای مرتبط


ثبت نظر


دیدگاه شما

در حال حاضر دیدگاهی برای این محتوا ثبت نشده است