اینستاگرام وقتی از استوری کاربری screenshot گرفته شود ، آن را نمایش می دهد.

سی یو وب 1396.11.26 2162 0 0

اکنون اینستاگرام  وقتی از استوری کاربری screenshot گرفته شود ویا صفحه استوری وی ضبط (record) شود ، آن را مطلع می کند.

Snapchat  هم برخورد مشابهی با این رفتار دارد ، واقعیت اینست که اینستاگرام برای بعضی از کاربران جذاب نبود .

از سوی دیگر برخی کاربران از اینکه دیگر افراد نمی توانند آزادانه بطور ناشناس از استوری آنها  screenshot بگیرند  ، خوشحالند.

اینستاگرام این ویژگی را به عنوان یک آزمایش برای زمان  محدود انجام می دهد، تا ببیند آیا اکثریت کاربران به آن علاقه مند هستند یا خیر.

کاربران می توانند در قسمت “seen by” افرادی که از عکس آنها screenshot گرفته اند را ببینند. در کنار نام این افراد یک دایره ظاهر می شود.

طبق گفته TechCrunch، با توجه به اینکه این ویژگی فقط یک آزمون است، مشخص نیست که این طرح در یک مقیاس وسیع تر اجرا شود یا خیر. این کاملا به پاسخ کاربران بستگی دارد، که تا کنون بی اشتیاق بوده اند.

این فقط برای استوری ها صادق است و هنگامی که از عکس های عادی screenshot گرفته شد چیزی نمایش داده نمی شود.


محتوای مرتبط


ثبت نظر


دیدگاه شما

در حال حاضر دیدگاهی برای این محتوا ثبت نشده است